Επιστροφή;


MetaΔΕΛΤΙΟ


Φύλλο 10. Χειμώνας 95-96. Κυκλοφορεί σε 1000 αντίτυπα.

ΣΜΣ ΕΜΠ. Email: smsemp@softlab.ntua.gr. URL: http://www.softlab.ntua.gr/~smsemp

Της Σύνταξης

Υπήρξαν σοβαροί λόγοι για να εκδοθούμε έκτακτα. Δεν είναι ούτε η πρώτη και προφανώς ούτε η τελευταία φορά που το Υπουργείο Παιδείας φέρνει για "συζήτηση" σοβαρά κείμενα εν τω μέσω εορταστικών περιόδων. Το πρώτο αφορά το "νοικοκύρεμα" των παρουσιών των μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ, ενώ ένα δεύτερο αφορά τη χρηματοδότηση της Παιδείας γενικά. Επίσης υπήρξαν κάποιες εξελίξεις στο γνωστό θέμα του ΦΠΑ για τις οποίες πρέπει να ενημερωθούν τα μέλη του Συλλόγου. Αυτά και καλή χρονιά.

Το ρόπαλο…

Παλιά το ρόπαλο ήταν όπλο και ενίοτε επιχείρημα σε συζητήσεις. Ηρθαν εποχές που όλοι πίστεψαν ότι κακώς συμβαίνει κάτι τέτοιο και ότι ο διάλογος και η σωστή λειτουργία των κειμένων θεσμών αρκούν και δε χρειάζονται ρόπαλα. Σήμερα κάποιοι ανακαλύπτουν εκ’ νέου ένα νέο multimedia - νομοθετικό ρόπαλο. Αναφερόμαστε στις προτάσεις του Υπ. Παιδείας με τίτλο "Περί της υπηρεσιακής κατάστασης των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ". Στις προτάσεις αυτές επιχειρείται ένα νοικοκύρεμα της υπάρχουσας κατάστασης με καθορισμό (ακριβέστερα δήλωση πρόθεσης καθορισμού) των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των μελών ΔΕΠ αλλά και άλλων εργαζομένων στα ΑΕΙ (διοικητικοί, ΕΔΠ, ΕΔΤΠ, κ.ά.) ως προς την παρουσία τους και τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε δραστηριότητες εκτός των εκπαιδευτικών. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν αρκετές ρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν πραγματικά φαινόμενα όπως:

1. Ο καθορισμός ορίων διδακτικής απασχόλησης.
2. Ο καθορισμός των κανόνων απασχόλησης σε δεύτερη θέση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
3. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.
4. Ο (άραγε για ποιο λόγο επαναλαμβανόμενος;) καθορισμός ορίου αμοιβών από ερευνητικά προγράμματα.
5. Ο καθορισμός ωραρίου (που επιτέλους πρέπει να εφαρμοστεί) για τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων (ΕΔΤΠ, ΕΔΠ, κλπ).
6. Η θέσπιση περιορισμών ως προς την άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε εταιρίες που αναλαμβάνουν έργα από τα ΑΕΙ.
7. Η θέσπιση αυστηρότερων από τους ισχύοντες περιορισμών για την πολυθεσία.

Αλλες ρυθμίσεις αφορούν τη δυνατότητα μετακίνησης μελών ΔΕΠ σε περιφερειακά ΑΕΙ, χωρίς ωστόσο να δίνονται κίνητρα για κάτι τέτοιο.

Ωστόσο, υπάρχει μια αντισυνταγματική και αντίθετη και προς το κοινοτικό δίκαιο ρύθμιση η οποία αφορά τους υποψήφιους και τους νέους διδάκτορες και αναφέρει:

Δεν μπορεί να επιλεγεί μέλος ΔΕΠ σε τμήμα από το οποίο του έχει απονεμηθεί διδακτορικός τίτλος σπουδών προ της παρόδου πενταετίας από της απονομής του τίτλου και εφόσον δεν έχει εκλεγεί αυτό ως μέλος ΔΕΠ και δεν έχει ασκήσει τα καθήκοντά του τουλάχιστον επί μια τριετία σε άλλο ΑΕΙ.

Η κάκιστη ως προς τη γλώσσα διατύπωση δε μπορεί να είναι τυχαία, ωστόσο η επικρατέστερη ερμηνεία είναι η ακόλουθη:

Για να εκλεγεί κάποιος μέλος ΔΕΠ στο τμήμα από το οποίο πήρε το Διδακτορικό Δίπλωμα, θα πρέπει πρώτα να εκλεγεί σε άλλο ΑΕΙ, να υπηρετήσει εκεί τουλάχιστον τρία χρόνια και να έχει συμπληρωθεί πενταετία από την κτήση του Διδακτορικού (σε συνδυασμό με την απαίτηση του πέρατος διετίας από την κτήση του Διδακτορικού για κατάληψη θέσης ΔΕΠ, το πέρας της πενταετίας θα επερχόταν ούτως ή άλλως).

Η ρύθμιση αυτή αποτελεί απαράδεκτη και προσβλητική παρέμβαση που προσβάλλει κατάφωρα τους ακαδημαϊκούς πολίτες καθώς και όλες τις ακαδημαϊκές διαδικασίες για την εκλογή μελών ΔΕΠ που η ίδια η Πολιτεία έχει θεσπίσει.

Αν ο οποιοσδήποτε υπονοεί κάτι για τον τρόπο εκλογής των μελών ΔΕΠ, να το πει ευθέως. Οι κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων, από οποιοδήποτε ανεξαιρέτως ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα από το νόμο ως προς τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσης μέλους ΔΕΠ σε οποιοδήποτε ΑΕΙ. Αυτό εξάλλου κατοχυρώνεται τόσο από το Σύνταγμα, όσο και από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε περίπτωση δε μη ανάκλησης της παραγράφου αυτής, θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσφυγές στο Σ.τ.Ε. και στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Ο κίνδυνος από την αντισυνταγματική και αυθαίρετη παρέμβαση της Πολιτείας στο σημείο αυτό, είναι πολύ μεγαλύτερος από την (άραγε γιατί) ατεκμηρίωτη κακή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας από τα Τμήματα των ΑΕΙ σε όφελος ομάδων καθηγητών που θέλουν να δώσουν θέση μέλους ΔΕΠ στους "δικούς τους". Η αντιμετώπιση παρομοίων θεμάτων με ανάλογο τρόπο θυμίζει άλλες εποχές και δεν αρμόζει σε ευνομούμενες και δημοκρατικές Πολιτείες.

Ο Σύλλογος επιφυλάσσεται για όλες τις νόμιμες ενέργειες έκφρασης της διαφωνίας του με αυτή τη ρύθμιση.

Παρακαλούνται οι απανταχού "Συλβάνες" να μη βιαστούν να πουν ότι μια τέτοια θέση από μέρους μας επιβεβαιώνει τα όσα λένε για τα αίσχη στα Δημόσια Πανεπιστήμια. Αν έχουν στοιχεία έχουν και υποχρέωση να τα παρουσιάσουν. Γνωρίζουμε πολύ καλά (καλύτερα από τον καθένα) ότι τα πράγματα δεν είναι ρόδινα και υπάρχουν και παρατράγουδα. Το φαινόμενο στο οποίο τα παρατράγουδα αντιμετωπίζονται διά ροπάλου, υπενθυμίζουμε ότι ονομάζεται φασισμός. Επίσης στον ενδεχόμενο ισχυρισμό ότι "έχουμε όφελος να τα λέμε και γινόμαστε ουρές των καθηγητάδων" απαντάμε εκ των προτέρων ότι εμείς με κανένα τρόπο δεν υπηρετούμε τα συμφέροντα της ιδιωτικής "παιδείας", ούτε φιμώνουμε τις φωνές που δε μας συμφέρουν (βλ. Προηγούμενο ΜεταΔελτίο).

Επί της ουσίας…

Είναι αλήθεια ότι από το 1982 και μετά η φυσιογνωμία των Πανεπιστημίών έχει αλλάξει σημαντικά. Οι αλλαγές αυτές διαμορφώθηκαν δυναμικά μέσα από τις εσωτερικές δυνάμεις των ίδιων των Πανεπιστημίων χωρίς καν, αρχικά τουλάχιστον, την αντίληψη της Πολιτείας για το τι συμβαίνει. Πρόκειται για έναν αναπόφευκτο εκσυγχρονισμό, που σε κάποιες περιπτώσεις δημιούργησε προβληματικές καταστάσεις υποτίμησης του κύριου έργου των ΑΕΙ, που είναι η παροχή Παιδείας, ενώ υπάρχουν και σημαντικά παραδείγματα που ο νέος χαρακτήρας σε γενικές γραμμές ωφέλησε το Πανεπιστήμιο και έδωσε μια ανάσα ζωής στα ΑΕΙ.

Σήμερα το Υπουργείο έρχεται εκ των υστέρων με αστυνομικά νομοθετικά μέτρα να διορθώσει μια κακώς κείμενη κατάσταση, χωρίς ωστόσο να προβάλλει κάποιο νέο όραμα για το χαρακτήρα των ΑΕΙ στην ανατολή της νέας χιλιετηρίδας. Αυτό όμως είναι το ζητούμενο. Οι καθηγητές που έβαζαν τις γυναίκες ή τους συγγενείς τους να έχουν εταιρίες, θα βρουν σίγουρα άλλο τρόπο για να κάνουν το ίδιο. Ομοίως και οι διάφορες κατηγορίες εργαζομένων που κατάφεραν να δημιουργήσουν μια de facto κατάσταση πλημμελούς παρουσίας τους στα ΑΕΙ, καλυπτόμενοι πίσω από το ατιμώρητο, τη μονιμότητα και τις πελατειακές σχέσεις με την πολιτεία, πάλι θα βρουν τρόπο να ξεφύγουν. Και δεν είναι νέο να πούμε ότι τέτοιου είδους αστυνομικά μέτρα ουδέποτε απέδωσαν τα αναμενόμενα.

Αυτό που χρειάζεται είναι ένας συνολικό επαναπροσδιορισμός του ρόλου των ΑΕΙ και των ακαδημαϊκών δασκάλων μέσα σε δυναμικά μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Και δυστυχώς κάτι τέτοιο δε γίνεται με αστυνομικά μέτρα αλλά με διάλογο.

Κεφάλαιο Εθνικής Παιδείας

Αλλο κείμενο του Υπ. Παιδείας παρουσιάζεται ως καινοτομία στη χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το κείμενο είναι γεμάτο γενικολογίες και εκφράσεις του μπαλκονιού οπότε και η δική μας απάντηση θα έχει τη δέουσα εύθυμη διάθεση. Ούτε λίγο ούτε πολύ η πρόταση λέει ότι θα δοθεί "προίκα" 200 δις (σε ομόλογα) ώστε από την αξιοποίησή τους (στην ελεύθερη αγορά!?) να αποκτά πόρους η τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στη συνέχεια, θα μπορούμε (λέμε εμείς) να εκδίδουμε τα δικά μας ομόλογα και, εφόσον έχουμε καλούς managers, να χρηματοδοτούμε την εκπαίδευση μέσω της τραπεζικής αγοράς ομολόγων.

Με κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς μιλάμε για διαθέσιμα της τάξης των 15 δις ετησίως από το 1998 και "αν είμαστε άξιοι και πείσουμε και την αγορά" θα έχουμε και παραπάνω. Η δε διαχείριση θα γίνεται από συμβούλιο πεφωτισμένων διορισθεισομένων προσωπικοτήτων, που βέβαια η κάθε κυβέρνηση θα ξηλώνει για να βάλει τους δικούς της.

Πρόκειται για ιδιωτικοποίηση στην πράξη και από την πίσω πόρτα "δώστε τους 200 και αφήστε τους να βγάλουν τα μάτια τους: αν δεν τα καταφέρουν, θα τους κατηγορήσουμε και για άχρηστους" φαίνεται να είπε κάποιος "σύμβουλος" στο "Υπουργείο".

Ελπίζουμε μόνο, το φοιτητικό κίνημα και όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα να τοποθετηθούν εμπράκτως σε αυτή την ενέργεια. _ΒΒ-ΣΠ

ΦΠΑ

Στις 19.12, εκπρόσωπος του ΔΣ επισκέφθηκε υπηρεσιακό στέλεχος (δηλ. γραφειοκράτη) του Υπουργείου Οικονομικών και συζήτησαν το θέμα. Ενώ στην αρχή είμαστε "καθ’ όλα παράνομοι", τελικά μάθαμε την πληροφορία ότι όλη η Ελλάδα έχει το πρόβλημα του ΦΠΑ στην έρευνα και ότι ούτε η Ευρ. Ενωση έχει απαντήσει σε σχετικό ερώτημα του Υπ. Οικονομικών. Θα πρέπει (κατέληξε η γραφειοκράτης) να πάμε με ένα αναλυτικό υπόμνημα που ΘΑ συζητηθεί και ΘΑ υπάρξει απάντηση.

Μέχρι τότε βέβαια, είμαστε στο χέρι των εφόρων και ο θεός βοηθός. Το ΔΣ συζήτησε αναλυτικά το θέμα και η ΓΣ της 20ης Δεκεμβρίου επικύρωσε την παρακάτω στάση:

1. Αυτό που ιδανικά επιδιώκουμε είναι νομοθετική ρύθμιση που να λέει ρητά ότι τα ερευνητικά έργα που εκτελούνται από τις Επ. Ερευνών δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ και αυτό ισχύει για όλα τα παρελθόντα έτη.
2. Το Πολυτεχνείο να στείλει το υπόμνημα στο Υπ. Οικονομικών αφού λάβει και τη γνώμη μας.
3. Μεταβατικά ζητάμε ρύθμιση-εγκύκλιο του Υπουργού που να λέει ότι παγώνουν όλες οι σχετικές υποθέσεις και δεν επιβάλλονται πρόστιμα μέχρι λήψης οριστικής απόφασης.
4. Με Υπουργική απόφαση του Υπ. Παιδείας ζητάμε να κατοχυρωθεί η δυνατότητα των Επ. Ερευνών να δίνουν υποτροφίες.
5. Σχετικά με την ασφάλιση στο ΙΚΑ (το οποίο, σε αντίθεση με το ΦΠΑ, έχει και μια στοιχειώδη ανταποδοτικότητα), ζητάμε τη δυνατότητα επιλογής μόνο εφόσον όλα τα παραπάνω δεν αποδώσουν και η Επ. Ερευνών αναγκαστεί να καταφύγει σε μια διαδικασία εναρμόνισης με το σημερινό ασαφές νομικό καθεστώς.

Το κέρας της Αμάλθειας

Η ισοδύναμα, ο Ειδικός Λογαριασμός Ερευνας του ΕΜΠ. Πληροφορηθήκαμε εμβρόντητοι στη Σύγκλητο ότι όλες οι άλλες κατηγορίες εργαζομένων (διοικητικοί, ΕΔΤΠ, ΙΔΑΧ) συμβάλλουν τόooσο πολύ στη λειτουργία του ...ΕΛΕ (!), που ζητάνε διάφορα επιδόματα που τους έκοψε το Υπουργείο καθώς και ένα μισθό bonus για το 1995. Σε άλλες εποχές θα υπήρχαν κινητοποιήσεις στο πεζοδρόμιο αλλά οι καιροί άλλαξαν και απ’ ότι φαίνεται "…εδώ υπάρχει χρήμα".

Ο υπογράφων σκέφτεται να προτείνει να ζητήσουμε και εμείς το ίδιο, δηλαδή έναν έξτρα μισθό για 1000 άτομα για το 1995. Φαντάζομαι πως όλοι συμφωνούν πως και εμείς συμβάλλουμε σχεδόν όσο και οι διοικητικοί, το ΕΔΤΠ και οι ΙΔΑΧ στην ευημερία της έρευνας (αυτοί συμβάλλουν …περισσότερο αλλά εμείς συγχωρούμαστε λόγω του νεαρότερου της ηλικίας) οπότε για λόγους ίσης μεταχείρισης τα αξίζουμε. Θα τρελαθούμε τώρα στο τέλος. _Β.Βεσκούκης.

Συμπαράσταση

Κάποιοι τα έβαλαν με τους (πραγματικά και βαρέως) εργαζομένους στην Επ. Ερευνών και διαδίδουν φήμες απειλώντας εμμέσως πλην σαφώς και τη Διοίκηση ότι θα τα πουν στα κανάλια και "τρέχα μετά να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας".

Είναι κακοήθεις και άνανδροι και επιτέλους η Διοίκηση πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια που της δίνει ο νόμος. Το ΔΣ του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Σπουδαστών εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους εργαζόμενους της Επ. Ερευνών και καλεί τη Διοίκηση να λάβει μέτρα.

Διάφορα…