Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστη΅άτων

και Λειτουργικά Συστή΅ατα

 

 

Περιεχομενα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1.1  Οργάνωση και Εξέλιξη των Υπολογιστικών Συστη΅άτων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩN

2.1 Συστή΅ατα Αρίθ΅ησης

2.2 Παράσταση Αριθ΅ών και Χαρακτήρων

2.3 Μέθοδοι Συ΅πίεσης Δεδο΅ένων

2.4 Ψηφιακή Παράσταση Ήχου, Εικόνας, Video

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ

3.1 Τ΅ή΅ατα του Υπολογιστή

3.2 Γλώσσα Μηχανής

3.3 Συ΅βολική Γλώσσα

3.4 Από τη Γλώσσα Μηχανής στα Προγρά΅΅ατα Εφαρ΅ογής

3.5 Σύγχρονοι Επεξεργαστές

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

4.1 Τεχνολογία και Χαρακτηριστικά Μνη΅ών

4.2 Ιεραρχία Μνή΅ης

4.3 Οργάνωση και Σχεδίαση Μνή΅ης

4.4 Λανθάνουσα Μνή΅η

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

5.1 Διάδρο΅οι Υπολογιστικών Συστη΅άτων

5.2 Τεχνολογίες Εκτυπωτών

5.3 Τεχνολογία Απεικονιστικών Μονάδων

5.4 Μαγνητικά Μέσα Αποθήκευσης

5.5 Οπτικά Μέσα Αποθήκευσης

5.6 Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

6.1 Ιστορία και Αρχιτεκτονική του Προσωπικού Υπολογιστή

6.2 Η Μητρική Κάρτα του Προσωπικού Υπολογιστή

6.3 Η Μνή΅η στον Προσωπικό Υπολογιστή

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

7.1 Λειτουργικά Συστή΅ατα

7.2 Διεργασίες και Ελαφρές Διεργασίες

7.3 Απεικόνιση Διεργασιών

7.4 Κρίσι΅α Τ΅ή΅ατα και Α΅οιβαίος Αποκλεισ΅ός

7.5 Ση΅ατοφορείς

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΜΕ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

8.1 Χρονοδρο΅ολόγηση

8.2 Αλγόριθ΅οι Χρονοδρο΅ολόγησης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

9.1 Διαχείριση Μνή΅ης

9.2 Τεχνικές Διαχείρισης Εικονικής Μνή΅ης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

10.1 Σύστη΅α Αρχείων

 

Γλωσσαρι

 

Ευρετηριο