Επιστροφή

Σύνθεση Δ.Σ., Β' Περίοδος 1995-96

Μετά την αποχώρηση των Β.Βεσκούκη και Α.Πετρίδη, λόγω λήψης του Διδακτορικού Διπλώματος, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Ευίτα Φωτεινέα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Αντιπρόεδρος: Μαρία Τσάμπρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Γραμματέας: Πετρούλα Ταραντίλη, Χημικός Μηχανικός
Ταμίας: Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, Χημικός Μηχανικός
Μέλη: Ροδούλα Μακρή, Παναγιώτης Παπασταματίου, Θέμης Σοφός (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί)