Επιστροφή

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Σπουδαστών ΕΜΠ

Διεύθυνση επικοινωνίας (Β' περίοδος 1995-96)

Ευίτα Φωτεινέα
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Σπουδαστών ΕΜΠ

Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου 15780
Γραφείο καθ. Γ.Καραγιάννη

Τηλ: 772 2521, 923 9496.
Fax: 647 1262.

E-Mail: smsemp@softlab.ntua.gr