Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρ. Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών

Μάθημα: Ρομποτική ΙΙ - Ευφυή Ρομποτικά Συστήματα

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα του μαθήματος


ΛΙΣΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σημείωση: Για την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των προσομοιώσεων (.m files) που δίδονται ως βοήθημα, απαιτείται κωδικός ασφαλείας (user-name & password), ο οποίος έχει δοθεί στους φοιτητές του μαθήματος. Σε περίπτωση δυσκολίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διδάσκοντα τηλεφωνικά (ο κωδικός ασφαλείας δε δίδεται μέσω email!).Τελευταία ενημέρωση 4 Ιουνίου 2004.
Επιστροφή στην κεντρική σελίδα του μαθήματος
Στείλτε μου mail (ktzaf@softlab.ntua.gr)