5. Να γράψετε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C, το οποίο να διαβάζει από την οθόνη μια σειρά
    χαρακτήρων και να μετρά το πλήθος των αριθμητικών χαρακτήρων,των κενών και των
    αλφαβητικών χαρακτήρων και να εμφανίζει στην οθόνη τα αποτελέσματα.#include < stdio.h >
strnum(char s[]);
strl(char s[]);
stral(char s[]);
void main()
{
int i,k;
char onoma[10];
printf ("\n pws se lene?");
gets (onoma);
printf ("\n ta kena einai %d ,ta noymera einai %d,ta alfar. einai %d",strl(onoma),strnum(onoma),stral(onoma));
}
int strnum(char s[])
{
int i,j=0;
for (i=0;s[i];i++)
if (s[i]<='9' & s[i]>='0')
j++;
return j;
}

int strl(char s[])
{
int i,k=0;
for (i=0;s[i];i++)
if (s[i]==' ')
k++;
return k;
}

int stral(char s[])
{
int i,j=0;
for (i=0;s[i];i++)
if ( (s[i]<='z' & s[i]>='a') || (s[i]<='z' & s[i]>='a') )
j++;
return j;
}


        Πίσω στην Αρχική Σελίδα