24.Να γραφεί function της C με όνομα strlen(s) που να επιστρέφει το μήκος του string s.#include < stdio.h >
strlen(char s[]);
void main()
{
int i;
char str[10];
printf ("\n Dwse ena alfari8mhtiko: ");
scanf("%s",str);
printf ("\n to mhkos einai %d",strlen(str));
}
int strlen(char s[])
{
int i;
for (i=0;s[i];i++);
return i;
}


        Πίσω στην Αρχική Σελίδα