21.Να γραφεί function της C με όνομα max(n,m), που να επιστρέφει το μέγιστο απο τους ακέραιους n και m.
     Να χρησιμοποιηθεί ο τελεστής ? για τον υπολογισμό του μεγίστου.#include < stdio.h >
int max(int,int);
void main()
{
int a,b;
printf("Dwse ton prwto ari8mo: ");
scanf("%d",&a);
printf("Dwse ton deytero ari8mo: ");
scanf("%d",&b);
printf("\n O megistos toy %d kai toy %d einai %d",a,b,max(a,b));
}
int max(int n,int m)
{
int megistos;
megistos=n>m?n:m;
return megistos;
}


        Πίσω στην Αρχική Σελίδα