11.Να γράψετε πρόγραμμα που διαβάζει θερμοκρασία σε βαθμούς Farenheitκαι να τη μετατρέπει
     σε βαθμούς Κελσίου.Ο τύπος μετατροπής είναι
     C=5(F-32)/9
     όπου F οι βαθμοί σε κλίμακα Farenheit και C οι βαθμοί σε κλίμακα Κελσίου#include < stdio.h >
float far2cel(float farh);
void main()

{
float tempf=0;
printf ("\n Dwse toys ba8moys Farenheit");
scanf ("%f",&tempf);
printf ("\n Oi ba8moi Celcius einai : %f",far2cel(tempf));
}
float far2cel(float farh)
{
float cel=0;
cel=5*(farh-32)/9;
return cel;
}


        Πίσω στην Αρχική Σελίδα