Βασίλειος Βεσκούκης / Vassilios C. Vescoukis

Βιογραφικό   Μαθήματα   Εργασίες   Αρθρογραφία   Downloads   Λοιπά   In english   Home

PLEASE REPORT BROKEN LINKS HERE

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

ΕΜΠ, Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών
Επίκουρος Καθηγητής
Μαθήματα:
Εισαγωγή στην πληροφορική, 1ου εξαμήνου
Προγραμματιστικές Τεχνικές, 2ου εξαμήνου
Βάσεις Δεδομένων, 3ου εξαμήνου
Στοιχεία Επεξεργασίας Σημάτων, 6ου εξαμήνου
Εφαρμογές Διασυνδεδεμένων Ψηφιακών Συστημάτων, 9ου εξαμήνου

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών
Συντονιστής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών "Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα" (Θεματική Ενότητα ΠΛΣ50 "Βασικές Εξειδικεύσεις σε Θεωρία και Λογισμικό") η οποία περιλαμβάνει τα αντικείμενα:
• Προγραμματισμός Η/Υ, • Αλγόριθμοι, • Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνόπολις ΑΕ
Σύμβουλος έκδοσης σε θέματα Τεχνολογίας της Πληροφορίας (I.T.) Προγραμματισμός θεματολογίας, έρευνα βιβλιογραφικών πηγών, επιστημονική επιμέλεια και αρθρογραφία στο μηνιαίο περιοδικό "ne.o 2 (New Economy Observer)".

Ανεξάρτητος σύμβουλος και μελετητής
Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού και στρατηγικής, πληροφοριακών συστημάτων, διασφάλισης ποιότητας λογισμικού, διοίκησης έργων, συγγραφής και αξιολόγησης προτάσεων επιχειρησιακών και ερευνητικών προγραμμάτων.

 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ερευνητικά
• Θεωρητική θεμελίωση και εφαρμογές της Τεχνολογίας Λογισμικού με έμφαση (α) στην αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστημάτων και την ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών λογισμικού, (β) στη σχεδίαση βάσεων γνώσεων και την κατασκευή εργαλείων για την υποστήριξη της ανάπτυξης Λογισμικού
• Σχεδίαση και ανάπτυξη κατανεμημένων συστημάτων λογισμικού για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αποτελέσματα της χρήσης τεχνολογικών συστημάτων στην εκπαίδευση, στην παροχή Παιδείας και στην επιτέλεση του ευρύτερου ρόλου του Σχολείου στον ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό χώρο που διαμορφώνεται.
• Κοινωνικές επιπτώσεις της χρήσης των νέων τεχνολογιών στις εργασιακές σχέσεις, παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και πληροφοριακά συστήματα.

Επαγγελματικά
• Χάραξη πολιτικής οργανισμών σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, με έμφαση στην κοινωνία της πληροφορίας, στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στη χρήση δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
• Σχεδίαση, επίβλεψη ανάπτυξης και διασφάλιση ποιότητας πληροφοριακών συστημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας..

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλληλογραφία
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ζωγράφου 15780

Τηλέφωνα
Γραφείου  210 7721688
fax  210 772 4137

e-mail
v.vescoukis@cs.ntua.gr

messengers (*)
vvescoukis@hotmail.com
vvescoukis@yahoo.com

(*) Δεν διαβάζω email που στέλνεται στις διευθύνσεις αυτές

 

Τα μεγάλα μυστικά δεν χρειάζονται φύλαξη. Τα μικρά είναι που χρειάζονται...


Συνιστάται ανάλυση οθόνης 1024x768 ή μεγαλύτερη.
Μερικά κείμενα απαιτούν Acrobat Reader έκδοση 5 ή νεώτερη.
Ενημέρωση σελίδας: Αύγουστος 2008

PLEASE REPORT BROKEN LINKS HERE