Πολύπλοκα Κοινωνικά Συστήματα
(Μεταπτυχιακό Γνωσιακής Επιστήμης, Παν. Αθηνών)

Readings


Ενότητα 1. Εισαγωγή


Ενότητα 2. Κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη


Ενότητα 3. Κοινωνιοβιολογία και τεχνητή ζωή


Ενότητα 4. Παιχνίδια


Ενότητα 5. Κοινωνικά δίκτυα


Ενότητα 6. Κοινωνική νόηση


Ενότητα 7. Επικοινωνία και γλώσσα


Ενότητα 8. Κουλτούρα


Ενότητα 9. Οικονομία


Ενότητα 10. Πολιτική και θρησκεία


Ενότητα 11. Διάφορα


Τελευταία ενημέρωση 30 Απριλίου 2012.
Στείλτε μου mail (etzafestas@phs.uoa.gr)