Πολύπλοκα Κοινωνικά Συστήματα (2016)
(Μεταπτυχιακό Γνωσιακής Επιστήμης, Παν. Αθηνών)


Περιεχόμενο

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και τεχνικές που σχετίζονται με τη μοντελοποίηση, τη σύνθεση και το σχεδιασμό ατόμων που υφίστανται και δρουν μέσα σε κοινωνική ομάδα, με έμφαση στις ατομικές γνωσιακές ικανότητές τους καθώς και στη συλλογική, προκύπτουσα νοημοσύνη της κοινωνικής ομάδας). Παρουσιάζονται όλοι οι τομείς έρευνας που αφορούν συστήματα αποτελούμενα από περισσότερα του ενός άτομα: κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη (distributed AI), αποκεντρωμένη τεχνητή νοημοσύνη (decentralized AI), συστήματα πολλαπλών αντιπροσώπων (multi-agent systems), τεχνητή ζωή (artificial life), κοινωνική προσομοίωση (social simulation), πολύπλοκα προσαρμοστικά συστήματα (complex adaptive systems), πολύπλοκα δίκτυα (complex networks). Εξετάζονται συστήματα και μοντέλα βιολογικά, οικονομικά, επικοινωνιακά, εξελικτικά, μοντέλα ανθρώπινων ομάδων, μοντέλα κοινωνικών δομών τύπου πρότυπα ή νόμοι κλπ. Εμφαση δίνεται στην εργαστηριακή ενασχόληση με πραγματικά συστήματα και μοντέλα από όλο το φάσμα και στη σύνθεση, την προσομοίωση και την πειραματική ανάλυση υπολογιστικών κοινωνικών μοντέλων.

Διδάσκων

	Ελπίδα Τζαφέστα
	Αν. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών
	Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
	Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
	Πανεπιστημιούπολη, Ανω Ιλίσια 15771
	Τηλ. 210-727 5522,
	     210-727 5506
	Fax. 210-727 5530

	 etzafestas@phs.uoa.gr
	 http://www.softlab.ece.ntua.gr/~brensham

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Πέμπτη 3-6μμ, Εργαστήριο Υπολογιστών του Τμήματος

Οργάνωση

Οι φοιτητές πρέπει να παραδώσουν τις εξής ασκήσεις/εργασίες:
  1. Οι φοιτητές χωρίς ισχυρό υπολογιστικό υπόβαθρο, την υπολογιστική εργασία και μία βιβλιογραφική εργασία (από 50%).
  2. Οι φοιτητές με ισχυρό υπολογιστικό υπόβαθρο, μία προγραμματιστική εργασία για παράδοση (100%). Οι φοιτητές επιλέγουν ένα θέμα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους σε συνεννόηση με το διδάσκοντα που τους προτείνει ένα σχετικό άρθρο. Οι φοιτητές οφείλουν να υλοποιήσουν υπολογιστικά τα μοντέλα του άρθρου, να αναπαράγουν τα αποτελέσματά του και να σχολιάσουν τα μοντέλα και τα αποτελέσματα κατά το δοκούν.


Εκπαιδευτικό υλικό

H πρόσβαση στο παρακάτω υλικό που σημειώνεται με κλειδάκι γίνεται μέσω του eClass του πανεπιστημίου.


Διάφορες διευθύνσεις ανά την υφήλιο

Journal of Artificial Societies and Social Simulation


Τελευταία ενημέρωση 15 Ιουνίου 2016.
Στείλτε μου mail (etzafestas@phs.uoa.gr)