Εμπειρα Συστήματα στη Σχεδίαση και Λειτουργία Πλοίων (2006)


Περιεχόμενο

Στόχοι

Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι:
  1. Σε θεωρητικό επίπεδο, η εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους και τις τεχνικές της τεχνητής και υπολογιαστικής νοημοσύνης, όπως εφαρμόζονται για την επίλυση προβλημάτων σχεδίασης και λειτουργίας πλοίων. Επίσης, η θεωρητική κατάρτιση που θα επιτρέψει την αναγνώριση νέων προβλημάτων που να επιδέχονται αυτό τον τρόπο αντιμετώπισης.
  2. Σε πρακτικό επίπεδο, η μελέτη κάποιων χαρακτηριστικών προβλημάτων και ο πειραματισμός με κάποια υπάρχοντα συστήματα, καθώς και η συστηματική διερεύνηση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και αντιστοίχων αποτελεσμάτων τόσο σε σχέση με το ουσιαστικό τους περιεχόμενο όσο και μεθοδολογικά.

Διδάσκοντες

	Αν. Καθ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος
	Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
	Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773
	Τηλ. 210-772 1036,
	     210-772 2246
	Fax. 210-772 1032

	 gregory@central.ntua.gr
	 http://147.102.102.1/enthy
	Δρ. Ελπίδα Τζαφέστα
	Ερευνήτρια Β' ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ
	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
	Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773
	Τηλ. 210-772 2489,
	     210-772 1527
	Fax. 210-772 2490

	 brensham@softlab.ece.ntua.gr
	 http://www.softlab.ece.ntua.gr/~brensham

Αναλυτική περιγραφή


Εκπαιδευτικό υλικό (δείγμα)

Εργασίες για παράδοση


Μερικές διευθύνσεις


Τελευταία ενημέρωση 06 Νοεμβρίου 2006.
Στείλτε μου mail (brensham@softlab.ece.ntua.gr)