Μοντελοποίηση και προσομοίωση (2016)
(ΜΙΘΕ, Παν. Αθηνών, 6o Εξάμηνο)


Περιεχόμενο

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη θεματολογία, την ορολογία και τις κύριες μεθοδολογίες μοντελοποίησης και προσομοίωσης. Οσον αφορά τη μοντελοποίηση, επισκοπούνται τόσο οι θεμελιώδεις προσεγγίσεις που βασίζονται σε συνεχή ή διακριτά μαθηματικά μοντέλα, όσο και οι νεώτερες γραφικές, δικτυακές, υπολογιστικές και εξατομικευμένες προσεγγίσεις που υιοθετούν μία αλγοριθμική οπτική. Οσον αφορά την προσομοίωση, επισκοπούνται οι μέθοδοι διακριτού ή συνεχούς χρόνου και χώρου, οι μέθοδοι διακριτών γεγονότων και οι στοχαστικές μέθοδοι. Ολα τα παραδείγματα δίνονται από το χώρο των οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων και επιχειρείται συγκριτική μελέτη των διαφορετικών προσεγγίσεων, π.χ. η συγκριτική εφαρμογή μαθηματικών πληθυσμιακών και συμπεριφορικών μεθόδων στη μελέτη της συμπεριφοράς των επενδυτών σε μία χρηματιστηριακή αγορά ή σε ένα δημογραφικό πρόβλημα. Παρουσιάζονται επίσης εν συντομία διάφορες μεθοδολογικές και θεωρητικές έννοιες που αφορούν τη μοντελοποίηση και προσομοίωση, όπως η επικύρωση.

Διδάσκων

	Ελπίδα Τζαφέστα
	Αν. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών
	Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
	Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
	Πανεπιστημιούπολη, Ανω Ιλίσια 15771
	Τηλ. 210-727 5522,
	     210-727 5506
	Fax. 210-727 5530

	 etzafestas@phs.uoa.gr
	 http://www.softlab.ece.ntua.gr/~brensham

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Πέμπτη 9-12πμ, Γραφείο διδάσκοντα.
Για τυχόν αλλαγές, έκτακτες παραδόσεις και το εργαστήριο, κοιτάξτε τις ανακοινώσεις

Οργάνωση

Οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν τα εξής παραδώσουν τις εξής ασκήσεις/εργασίες:
  1. Υποχρεωτικά: Γραπτή εξέταση.

  2. Προαιρετικά (20% προσθετικά): Βιβλιογραφική εργασία.
    Οι φοιτητές επιλέγουν ένα θέμα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους σε συνεννόηση με το διδάσκοντα που τους προτείνει ένα σχετικό άρθρο. Η εργασία συνίσταται σε κριτική αναφορά (review) του άρθρου, σε συσχετισμό και με άλλο συνοδευτικό υλικό. Περίπου 5-6 σελίδες.


Εκπαιδευτικό υλικό

H πρόσβαση στο παρακάτω υλικό γίνεται μέσω του eClass του πανεπιστημίου. Βλ. σχετική ανακοίνωση εδώ.


Διάφορες διευθύνσεις ανά την υφήλιο

Προσεχώς...


Τελευταία ενημέρωση 25 Ιουνίου 2016.
Στείλτε μου mail (etzafestas@phs.uoa.gr)