Βιολογικές έννοιες και συστήματα (2015, χειμερινό εξάμηνο)
(ΜΙΘΕ, Παν. Αθηνών, 7o Εξάμηνο)


Περιεχόμενο

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι αφ' ενός η εξοικείωση των φοιτητών με τη θεματολογία και μερικές βασικές έννοιες βιολογικών συστημάτων, αφ' ετέρου η επαφή με τις τεχνικές μοντελοποίησης και η μελέτη in vivo ενδεικτικών πειραματικών μοντέλων. Επισκοπούνται κατ' αρχήν οι έννοιες και τα προβλήματα της θεωρίας συστημάτων όπως αυτή εφαρμόζεται σε βιολογικά προβλήματα με έμφαση σε μοντέρνα ή/και εξειδικευμένα θέματα όπως αυτο-οργάνωση, αυτονομία, αυτοποίηση, ανάδυση συμπεριφοράς. Παρουσιάζονται επίσης εν συντομία κάποιες κεφαλαιώδεις προσεγγίσεις και προβλήματα της συμπεριφορικής και εξελικτικής βιολογίας που αποτελούν συστηματικό στόχο μοντελοποίησης, όπως η κοινωνιοβιολογία και το πρόβλημα των ειδών. Σε πρακτικό επίπεδο, δίνονται παραδείγματα μοντελοποίησης, πειραματισμού και μελέτης με μαθηματικές, υπολογιστικές και δικτυακές μεθόδους και γίνεται σύγκριση και αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων.

Διδάσκων

	Ελπίδα Τζαφέστα
	Αν. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών
	Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
	Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
	Πανεπιστημιούπολη, Ανω Ιλίσια 15771
	Τηλ. 210-727 5522,
	     210-727 5504
	Fax. 210-727 5530

	 etzafestas@phs.uoa.gr (Πριν μου στείλετε mail, διαβάστε εδώ!)
	 http://www.softlab.ece.ntua.gr/~brensham

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τρίτη 9-12πμ, Γραφείο διδάσκοντα.
Για τυχόν αλλαγές, έκτακτες παραδόσεις, το εργαστήριο και άλλες ειδήσεις, κοιτάξτε τις ανακοινώσεις.

Οργάνωση

Οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν τα εξής και να παραδώσουν τις εξής ασκήσεις/εργασίες:
  1. Υποχρεωτικά: Γραπτή εξέταση (40%-100%).

    Ελεύθερη επιλογή από τα παρακάτω ώστε να συμπληρωθούν 10 μονάδες:

  2. Δύο υπολογιστικές ασκήσεις (από 20%). Θα γίνει ένα τουλάχιστον τρίωρο επίδειξης και εξάσκησης στο εργαστήριο. Εν συνεχεία οι φοιτητές θα πρέπει να εργασθούν μόνοι τους.
  3. Μία βιβλιογραφική εργασία (20%). Οι φοιτητές επιλέγουν ένα θέμα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους σε συνεννόηση με το διδάσκοντα που τους προτείνει ένα σχετικό άρθρο. Η εργασία συνίσταται σε κριτική αναφορά (review) του άρθρου, σε συσχετισμό και με άλλο συνοδευτικό υλικό. Περίπου 5-6 σελίδες.
Κανονισμός εξετάσεων 16/10/14


Εκπαιδευτικό υλικό

H πρόσβαση στο παρακάτω υλικό γίνεται μέσω του eClass του πανεπιστημίου. Βλ. σχετική ανακοίνωση εδώ.


Διάφορες διευθύνσεις ανά την υφήλιο

Προσεχώς.


Τελευταία ενημέρωση 4 Ιανουαρίου 2016.
Στείλτε μου mail (etzafestas@phs.uoa.gr)