Προσαρμοστική Νοημοσύνη (2011)
(Μεταπτυχιακό Γνωσιακής Επιστήμης, Παν. Αθηνών )


Περιεχόμενο

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και τεχνικές που σχετίζονται με τη σύνθεση και το σχεδιασμό της ατομικής νοημοσύνης, δηλαδή όλων των δυνατοτήτων ενός ατόμου να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ατομικά και των αντιστοίχων γνωσιακών λειτουργιών που υπεισέρχονται. Επισκοπούνται κατ' αρχήν οι παλαιότερες κλασικές προσεγγίσεις που βασίζονται ως επί το πλείστον στη λογική και ασχολούνται με θέματα όπως problem-solving, planning, μάθηση, board games κλπ., και εν συνεχεία οι νεώτερες εντοπισμένες (situated) και συμπεριφορικές (behavior-based) προσεγγίσεις που βασίζονται ως επί το πλείστον σε μία συστημική και αλγοριθμική προσέγγιση. Η έμφαση δίνεται στη σύγχρονη μελέτη της προσαρμοστικής συμπεριφοράς (adaptive behavior) που είναι μεθοδολογικά ανιούσα (bottom up), δηλαδή εξετάζει κατ' αρχήν τις γνωσιακές λειτουργίες κατώτερων οργανισμών οι οποίες απαντώνται τελικά εξελικτικά και στους ανώτερους οργανισμούς, και που εντοπίζει το ενδιαφέρον της σε θέματα και προβλήματα όπου η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα είναι κεφαλαιώδους σημασίας, όπως η χωρική μάθηση ή η μοντελοποίηση και σύνθεση γνωστικών λειτουργιών όπως η προσοχή και η μίμηση.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εργαστηριακή ενασχόληση με πραγματικά συστήματα και μοντέλα και στη σύνθεση, την προσομοίωση και την πειραματική ανάλυση υπολογιστικών προσαρμοστικών μοντέλων.

Διδάσκων

	Ελπίδα Τζαφέστα
	Αν. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών
	Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
	Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
	Πανεπιστημιούπολη, Ανω Ιλίσια 15771
	Τηλ. 210-727 5522,
	     210-727 5506
	Fax. 210-727 5530

	 etzafestas@phs.uoa.gr
	 http://www.softlab.ece.ntua.gr/~brensham

Τετάρτη 3-6μμ, Αίθουσα Δ (Αίθουσα Γκουνταρούλη την 27/10).
Ενδεικτικό εξαμηνιαίο πρόγραμμα (προσεχώς).
Για τυχόν αλλαγές, έκτακτες παραδόσεις και το εργαστήριο, κοιτάξτε τις ανακοινώσεις.

Οργάνωση

Οι φοιτητές πρέπει να παραδώσουν τα εξής:
  1. Mία βιβλιογραφική εργασία (40%) που συνίσταται στο σχολιασμό κάποιων άρθρων.
  2. Mία υπολογιστική εργασία για παράδοση (80%) που συνίσταται στον πειραματισμό με κάποιο υπολογιστικό σύστημα που δίνεται, στη διεξαγωγή κάποιων πειραμάτων και το σχολιασμό τους.


Εκπαιδευτικό υλικό

Για την πρόσβαση στο παρακάτω υλικό που σημειώνεται με το κλειδάκι , απαιτείται η χρήση του username/password που έχει δοθεί στο μάθημα. Απαγορεύεται να σταλεί με email το username/password, ή να κυκλοφορήσει ηλεκτρονικά με άλλο τρόπο. Οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας στο site θα έχει σαν αυτόματη συνέπεια τη διακοπή της πρόσβασης.


Διάφορες διευθύνσεις ανά την υφήλιο


Τελευταία ενημέρωση 28 Σεπτεμβρίου 2012.
Στείλτε μου mail (etzafestas@phs.uoa.gr)