Τεχνητή Νοημοσύνη -- Η εξέλιξη των ιδεών
(ΜΙΘΕ, Παν. Αθηνών, 7o Εξάμηνο)

Readings


Ιστορική εισαγωγή


Κλασικές προσεγγίσεις


Νεώτερες προσεγγίσεις


Διάφορα κείμενα ιστορικού ενδιαφέροντος


Τελευταία ενημέρωση 20 Μαΐου 2010.
Στείλτε μου mail (etzafestas@phs.uoa.gr)