Τεχνητή Νοημοσύνη -- Η εξέλιξη των ιδεών (2016, χειμερινό εξάμηνο)
(ΜΙΘΕ, Παν. Αθηνών, 7o Εξάμηνο)


Περιεχόμενο

Στόχοι

Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι:
  1. Σε θεωρητικό επίπεδο, στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη θεματολογία και τις βασικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες της τεχνητής νοημοσύνης. Επισκοπούνται ιστορικά εν συντομία τόσο οι παλαιότερες συγκεντρωτικές προσεγγίσεις που βασίζονται ως επί το πλείστον στη λογική και ασχολούνται με θέματα όπως problem-solving, planning, μάθηση, board games κλπ., όσο και οι νεώτερες εντοπισμένες (situated), συμπεριφορικές (behavior-based) και αποκεντρωμένες προσεγγίσεις που ακολουθούν ως επί το πλείστον μία συστημική και αλγοριθμική μεθοδολογία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα θέματα που άπτονται γενικότερα της γνωσιακής επιστήμης ή της φιλοσοφίας: τεστ του Turing και πείραμα του κινέζικου δωματίου, συμβολικά συστήματα και θεμελίωση συμβόλων (symbol grounding), υποσυμβολικά συστήματα, συνδετισμός (connectionism), οι έννοιες της γνώσης και της αναπαράστασης σε διαφορετικές προσεγγίσεις, αυτονομία, ανάδυση (emergence), δημιουργικότητα, συνείδηση.
  2. Σε πρακτικό επίπεδο, η επαφή με τις αναλυτικές διαδικασίες που απαιτούνται για την κωδικοποίηση κάποιου φαινομένου που σχετίζεται με τη νοημοσύνη, ο πειραματισμός με ένα τουλάχιστον ενδεικτικό σύστημα και η συστηματική διερεύνηση και αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων τόσο σε σχέση με το ουσιαστικό τους περιεχόμενο όσο και μεθοδολογικά.

Διδάσκων

	Ελπίδα Τζαφέστα
	Αν. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών
	Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
	Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
	Πανεπιστημιούπολη, Ανω Ιλίσια 15771
	Τηλ. 210-727 5522,
	     210-727 5506
	Fax. 210-727 5530

	 etzafestas@phs.uoa.gr (Πριν μου στείλετε mail, διαβάστε εδώ!)
	 http://www.softlab.ece.ntua.gr/~brensham

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τετάρτη 12-3μμ, Αίθουσα Β.
Για τυχόν αλλαγές, έκτακτες παραδόσεις και άλλες ειδήσεις, κοιτάξτε τις ανακοινώσεις.

Οργάνωση

Οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν τα εξής:
  1. Υποχρεωτικά: Γραπτή εξέταση (100%). Bonus 2 μονάδων (= δικαίωμα να απαντηθούν 6 από τα 7 θέματα των 2 μονάδων το καθένα).
Αναλυτικός κανονισμός εξετάσεων


Εκπαιδευτικό υλικό

H πρόσβαση στο παρακάτω υλικό γίνεται μέσω του eClass του πανεπιστημίου. Βλ. σχετική ανακοίνωση εδώ.


Διάφορες διευθύνσεις ανά την υφήλιο


Τελευταία ενημέρωση 01 Μαρτίου 2017.
Στείλτε μου mail (etzafestas@phs.uoa.gr)